Klätterutbildningar

 

Följande utbildningar är förslag och kan erbjudas både i Sverige och utomlands. Skulle du vilja ha en helt behovsanpassad kurs är du välkommen med förfrågan. Alla våra instruktörer är auktoriserade av Svenska Klätterförbundet (SKF, www.klatterforbundet.se). I samtliga utbildningar ingår lån av utrustning. Angivet pris är per person, eventuella rese, kost och logikostnader tillkommer.

 

Grundkurs 2:e man/topprepsklättring 2 dagar:

Det här är en nybörjarkurs för dig som vill kunna topprepsklättra själv på ett säkert sätt med klättrare på samma nivå eller genomföra enklare klättring som 2:e man med klättrare på högre nivå. Du får lära känna utrustningen ordentligt och lära dig nya användbara klättertekniker. Det här är en variant på Grundkursen enligt SKF, som också erbjuds nedan. Detta för att platta till inlärningskurvan något och konsolidera kunskaperna för topprepsklättring. Inga förkunskaper är nödvändiga. Max 4 elever per instruktör.

 

Pris: 2100 kr

 

Grundkurs enligt SKF:s normer 2 dagar:

Denna kurs hålls som ovan men med ytterligare fokus på 2:e mansarbete, standplatser och firning. Lite mer att lära på samma tid som ovan. Mindre tid att träna på varje enskilt moment. Inga förkunskaper nödvändiga. Max 3 elever per instruktör.

 

Pris: 2100 kr

 

Ledklättringskurs 2 dagar:

Det här är en kurs för dig som vill gå vidare i din utveckling och vara i den "skarpa" änden av repet. Du tycker att topprepsklättringen inte längre räcker till och vill lära dig mer om kilplaceringar, repdrag och fallfaktorer. Du vill veta mer om hur man bygger standplats med olika metoder, ytterligare klätterteknik och hur du ska övervinna din oro i ledänden. Lämpliga förkunskaper till denna kurs får du genom att gå kurser enligt ovan eller motsvarande. Kanske något års klättring med vana klättrare på topprep där du tränat en del på topprepsankare och kilplaceringar. Max 3 elever per instruktör.

 

Pris: 2100 kr

 

Grundkurs enligt SKF:s normer 3-5 dagar:

Denna kurs är som grundkurs ovan men med ytterligare tid till konsolidering av alla moment. Dessutom får du chansen att både klättra och fira multipitch (flerreplängdersturer). Om ambitionen finns kan vi även ta steget in i ledklättringen. Vi genomför detta utomlands, för närvarande i Spanien eller Norge. Inga förkunskaper nödvändiga. Max 3 elever per instruktör.

 

Pris: 2900-4500 kr

 

Fortsättningskurs enligt SKF:s normer 2-5 dagar:

Den här kursen är behovsanpassad efter just dig. Du ska efter genomgång själv kunna topprepsklättra och ingå som 1:e man på multipitch (flerreplängdersturer) tillsammans med oerfaren klättrare. Du ska kunna ingå som 2:e man i replag som klättrar enklare artificiella leder och behärska flera olika säkringsmetoder samt multipitch firningar mm. Vi kan här fokusera på det som just du vill lära dig mer av eller är svag i. Vi genomför detta i Sverige eller utomlands t.ex Norge. All specialutrustning ingår men du förutsätts här inneha egen personlig utrustning såsom sele, skor och ATC eller liknande. Max 3 elever per instruktör.

 

Pris: 2000-4000 kr

 

Kamraträddningskurs del 1 enligt SKF:s normer 1 dag:

Här får du bl.a lära dig att, med utrustning du normalt har med dig vid 1:e mansklättring, ta dig ur systemet, hjälphissen, 3:1 och 6:1 systemen, evakuera en skadad replagskamrat i vissa 2:e mans situationer, ta dig ned säkert med skadad replagskamrat mm. För att genomgå denna kurs bör du ha klättrat något eller ett par år och ha god förståelse för utrustningen och dess fördelar/brister. All specialutrustning ingår men du förutsätts här inneha egen personlig utrustning såsom sele, skor och ATC eller liknande. Max 4 elever per instruktör.

 

Pris: 950 kr

 

Kamraträddningskurs del 2 enligt SKF:s normer 1 dag:

Här utökar vi din repertoar från del 1 och provar på olika tänkbara scenarios. Bl.a tar vi upp omlokalisering av standplats och traversförflyttning av skadad. För att genomgå denna kurs måste du ha genomgått del 1 eller ha tillägnat dig motsvarande kunskaper genom egen träning. All specialutrustning ingår men du förutsätts här inneha egen personlig utrustning såsom sele, skor och ATC eller liknande. Max 4 elever per instruktör.

 

Pris: 950 kr

 

Northbound ordnar klätterutfärder i samarbete med www.klatterskolan.se. Bokning sker på deras hemsida. 3h/tillfälle. Har du gått en grundkurs men behöver lite stöd för att komma ut på "egen hand". Nu har du chansen att under en instruktörs vakande öga bygga dina egna ankare och knuta dina egna knutar, utan att behöva vara orolig!

Pris 300 Kr:-

(Kontakta oss)

(NorthBound startsida)